• zhejianglongshansi680
 • 19dazongjiaoshiwutiaoli680
 • 17jiangjinghui680
 • 1711jianxun680
 • xuecheng19da6802
hangpai000

交流学习

日期:2017-12-07 点击: 3,532
 一句弥陀空假中,千门万派尽牢笼。念到心佛双忘处,瞥地新逢旧主翁。  净土旨趣,其妙莫测。一真绝待,三谛圆融。因该[…]
17shiyuechuyi00

交流学习

日期:2017-11-21 点击: 3,460
 所言俗务纠缠,无法摆脱者。正当纠缠时,但能不随所转,则即纠缠便是摆脱。如镜照像,像来不拒,像去不留。若不知此义,纵令[…]
17jiuyueshijiu9

交流学习

日期:2017-11-08 点击: 1,514
 须知菩萨无心,以众生之心为心;菩萨无境,以众生之境为境。故得有感即通,不谋而应。良由众生心之本体,与菩萨之心息息相通[…]
17hebei11

外出参学

日期:2017-11-07 点击: 2,943
 2017年10月31日~11月1日,大悲古寺上真下一法师、上行下一法师等诸位法师一行应邀前往河北隆兴寺进行为期两天的参学。31日,[…]
17beijingpuzhaosi24

外出参学

日期:2017-11-06 点击: 3,149
 2017年10月27日~29日,大悲古寺上真下一法师、上行下一法师等诸位法师一行应邀前往北京密云普照寺进行为期三天的参学。期间[…]
17jiuyueshiwu00

交流学习

日期:2017-11-05 点击: 1,225
 人在世间,不能超凡入圣,了生脱死者,皆由妄念所致。今于念佛时,即作已死而未往生想。于念念中,所有世间一切情念,悉皆置[…]
17jiuyuechuyi27

交流学习

日期:2017-10-22 点击: 2,769
 须知世间万法,悉皆虚假,了无真实。  如梦、如幻、如泡、如影,如露、如电、如水中月、如空中花、如热时焰、如蜃楼海[…]
17xingyijinbaoshan9

外出参学

日期:2017-10-16 点击: 2,469
 2017年10月8日,大悲古寺上行下一法师应邀前往朝阳金宝山寺参学。 上行下一法师带领大家恭诵《普门品》 […]
17bayueshiwu003

交流学习

日期:2017-10-07 点击: 3,028
菩萨清凉月,常游毕竟空,众生心垢净,菩提影现中。            &n[…]
17bayuechuyi7

交流学习

日期:2017-09-28 点击: 1,888
 心净则能生净土。是以念佛之人,必须诸恶莫作,众善奉行。世间人果真有信愿,皆可往生,何况圣人。  不修身而念佛,亦[…]